PODPORUJEME PLATBY  On-Line

Platby on-line

 

Obchodní podmínky dTest

  1. Úvod
  2. INFORMACE »
  3. Obecná doporučení
Jak postupovat při výběru vhodného motorového oleje

U vozu v záruční době zásadně dodržovat předpis či doporučení výrobce vozidla, týkající se jak rozsahu viskozitních tříd, tak výkonnostních specifikací i doporučení značky motorového oleje pokud je výslovně uvedena, protože vše je rozhodující pro uznání záruky.

Věřit tradičním renomovaným výrobcům motorových olejů, kteří disponují dokonalým mísícím zařízením a poskytují záruku odborného řízení všech procesů souvisejících s výrobou i servisem.
K vyloženě neznámým značkám motorových olejů být opatrný.

Nešetřit na motorovém oleji, ale ani nevěřit, že drahý motorový olej může udělat ze starého auta podstatně výkonnější, úspornější, spolehlivější a tišší moderní vozidlo. Drahý a plně syntetický motorový olej 0W-30 může být pro starší motor dokonce nevhodný.

Nevěřit také tomu, že některý motorový olej může mít přímo zázračné vlastnosti, ať ho nabízí kdokoliv. Kdyby zázračný motorový olej existoval, vyráběli by ho všichni. Pozor  také na zázračné motorové oleje na sto tisíc kilometrů v osobním voze nebo na motorové oleje spořící několik litrů paliva na sto kilometrů.

Vzhledem k obtížnosti prokazovat kvalitu motorového oleje by se mohlo zdát, že je jednoduché svádět jakoukoliv poruchu motoru na motorový olej a žalovat dodavatele motorového oleje o náhradu. Zdůrazňuji, že není vůbec jednoduché prokázat příčinnou souvislost mezi poškozením motoru a kvalitou motorového oleje hlavně proto, že olejářské firmy mají velmi podrobně zpracovaný obranný systém, aby nebylo možné svádět na kvalitu oleje každou poruchu nebo havárii motoru, i když s kvalitou oleje vůbec nesouvisí a je často zapříčiněna špatnou údržbou.

Použití oleje jiného výrobce se stejnými vlastnostmi.....

Často je mezi motoristy diskutovaná otázka použití motorového oleje jiného výrobce se stejnými vlastnostmi a výkonovými parametry.
Je třeba konstatovat, že na západních trzích dnes už špatný značkový motorový olej neexistuje. Všechny motorové oleje procházejí standardními podrobně metodicky zpracovanými testy nezávislých zkušeben (např. pro srovnávací testy odborných časopisů apod.) a tak prakticky není možné, aby byl prodáván v běžné prodejní síti nějaký nekvalitní značkový automobilový olej (kromě nějakého výrobního kiksu v jedné výrobní várce - "šarži" a nebo padělku).
Některé velké automobilové firmy (např. Mercedes-Benz, BMW, VW, Ford aj.) si provedou vlastní zatěžkávací zkoušky konkrétního maziva od konkrétního výrobce, někdy mají dokonce speciální požadavky na výrobce, a pak udělí konkrétnímu mazivu konkrétního výrobce svůj atest, což je jakési potvrzení, že toto mazivo jimi ověřené odpovídá jejich interním požadavkům a splňuje jakousi jejich "normu" a bezezbytku splňuje potřeby pro použití v jimi konstruovaných motorech.
Tento atest stojí cca 300.000 EUR a výrobce maziva je pak oprávněn na obale uvádět, že to konkrétní mazivo odpovídá "normě" toho kterého výrobce automobilů. Příslušný výrobce automobilů pak toto mazivo používá jako firemní náplň svých motorů a zároveň ho jako jediné vhodné předepisuje pro použití ve svých vozidlech.
Málokdy se stává, že by výrobce automobilů ve stejném časovém období udělil svůj atest dvěma zaměnitelným mazivům od různých výrobců. Po čase, když vznikne s ohledem na nové technologie potřeba vyvinout nové mazivo, které by vyhovovalo novým požadavkům, může se stát, že výrobce automobilů udělí pro své motory atest jinému mazivu jiného výrobce. Samozřejmě může jít i o obchodní a marketingové důvody, proč výrobce automobilů zvolil určitou značku maziva pro svůj atest - to nelze vyloučit. Pro praktický provoz a opotřebení však tento atest nemá velký význam, protože současné oleje, odpovídají-li předepsané specifikaci výrobce, splňují nároky produkčních motorů v běžném provozu (s výjimkou nasazení vozidel v extrémních podmínkách, např. závody, soutěže, cesty pouští, za polárním kruhem apod.) a event. rozdíly v metodice měření a označení nejsou v praxi kritické.
Problém bývá spíše v nalezení skutečně odpovídajícího ekvivalentu s ohledem na různá značení výkonových vlastností podle různých norem používaných v Americe, Japonsku a Evropě a rozdílné metodice měření. Význam atestu je tak zejména v rovině právní - pokud výrobce automobilu předepíše konkrétní motorový olej konkrétního výrobce pro použití v konkrétním vozidle a např. v záruční době dojde k poškození motoru, které by mohlo mít původ v mazání, a při sporu majitele s výrobcem se zjistí, že ten nedodržel předpis výrobce vozidla a použil jiný motorový olej, byť se stejnými deklarovanými parametry, velmi pravděpodobně by spor prohrál.
Neexistuje totiž žádná dostupná metoda, kterou by se dalo dokázat, že kdyby uživatel použil předepsaný motorový olej, k poškození by došlo také a důkazní břemeno v tomto případě musí unést (tzn. dokázat své tvrzení, že by tomu tak bylo) žalující majitel.

 

Pro evropská auta nepoužívejte motorový olej určený pro americká vozidla.

Tyto motorové oleje jsou formulovány na úplně jiné podmínky a mají specifické vlastnosti. Americké motory mají velký objem, nízké otáčky, průměrný litrový výkon a velký přebytek výkonu. Materiály a výrobní tolerance použité při výrobě amerických motorů jsou na tento typ olejů přizpůsobeny.
V Americe je běžné měnit olej každých 5000 km s posezením ve fastfoodu na pumpě. Při použití těchto olejů v evropských motorech dochází velmi často k poškození vačkových hřídelí a velkým únikům oleje z motoru. V tom nejhorším případě dojde k zadření motoru. Také dochází k rychlé degradaci oleje vlivem vyšších teplot dosahovaných v evropských motorech. Olej rychle ztrácí viskozitní vlastnosti, houstne a často již po 5000 km vypadá jako řídká vazelína.

Vyhněte se značkám olejů, o kterých jste nikdy neslyšeli.

Nejdříve si zjistěte, odkud tyto oleje pochází a která firma zajišťuje jejich distribuci. Mnoho velkých výrobců používá jiný název nebo obchodní značku. Jde o marketingové rozhodnutí, kdy olej dostane jiný název. Může jít o oleje velmi kvalitní. Mnoho malých výrobců časem přešlo pod velké koncerny a díky tomu se dostali na nové trhy, kde je nikdo neznal, přestože jejich produkce byla vždy na úrovni. Pokud se Vám nepodaří dopátrat nic bližšího o výrobci oleje, raději takový olej nekupujte. Kolikrát někdo odkoupí nějaké staré vojenské zásoby s prošlou expirací za účelem obohatit se následným prodejem olejů určených k recyklaci nebo ekologické likvidaci. Tyto oleje mohou být různě pomíchány, převodové s tlumičovými, motorové s kompresorovými nebo hydraulickými. Pokud balení oleje neotevřete, nezjistíte nic a je zde nebezpečí vážného poškození motoru. Než se dopátráte příčiny, pochybná značka oleje i její dodavatel zmizí z trhu a Vám zůstane jen vztek a nepojízdné auto. Reklamace v tomto případě bude velmi obtížná......

 

Certifikované obchodní podmínky dTest

Certifikované obchodní podmínky dTest

Kde nás najdete

Obchodní 25

434 01 Most

Kontakty
Logo
Telefon pro technické dotazy: 775 113 255
Telefon do našeho obchodu : 774 993 479
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz