PODPORUJEME PLATBY  On-Line

Platby on-line

 

Obchodní podmínky dTest

  1. Úvod
  2. ZAJÍMAVOSTI »
  3. Co udělá špatný olej s motorem

Co udělá špatný olej s motorem?

Článek je převzat z internetového portálu Automix a na otázky redaktora Jana Kročy odpovídá Michal Káčerek
z pražského Ústavu paliv a maziv, http://www.upmas.cz/

Motorové oleje dělíme podle dvou základních hledisek: viskozity a výkonnosti.
Hodnocení dle viskozitních vlastností je poměrně jednoduché. V celém světě se používá klasifikace SAE J 300. Podle viskozity při nízkých a vysokých teplotách jsou oleje rozděleny do viskozitních tříd.
Hodnocení podle výkonnosti je poněkud složitější. Nejdéle používanou specifikací je ta podle API. Je rozdělena do dvou tříd, a to pro benzinové (označené S) a naftové (označené C) motory. V 80. letech založili přední výrobci motorů organizaci CCMC, která vydávala vlastní specifikace. V 90. letech byla CCMC rozpuštěna a byla založena ACEA s novými specifikacemi. Protože nedošlo k dohodě předních výrobců motorů, vznikla řada specifikací jednotlivých výrobců motorů, např. VW, MB, BMW , Porsche atd.

Motorový olej se skládá ze základového oleje a aditiv.

Aditiva upravují viskozitní a výkonové parametry oleje. Ve světě je pouze několik výrobců kvalitních aditiv. Výrobce použitého aditiva ručí za výkonnostní třídu výrobku za předpokladu, že výrobce oleje přesně dodrží recepturu výrobce aditiv.
Provedení předepsaných laboratorních a motorových zkoušek oleje pro některou ze současných výkonových tříd je záležitostí velmi drahého vybavení, řádově v desítkách milionů Kč.

O možných způsobech šizení pohonných hmot jsme hovořili v předchozích dvou rozhovorech. Dají se podobně "upravovat" také maziva ?

První z možností šizení může nastat už při přepravě ve velkém, tedy vlakovými cisternami a kamiony. Zde může být část produktu odcizena a chybějící objem je pak doplněn nějakým levným produktem.
K šizení může dojít i v neseriozních servisech, kam je olej dodáván v sudovém balení. Lze buď zaměnit etiketu na sudu, nebo obsah doplnit jiným méně kvalitním olejem. Čemu lze opravdu věřit, jsou neporušená originální malá balení (1 až 5 litrů) oleje od renomovaných výrobců.

Pomůže osobní přítomnost u výměny oleje ?

Ani v těch nejlepších servisech nelze lajdáckou práci zcela vyloučit. Pokud se ale budete automechanikovi dívat pod ruce, dá si pozor. To je bohužel také jediný způsob, jak mít jistotu. Navíc můžete zkontrolovat, kolik starého oleje vypustil. To je také jeden ze způsobů šizení zákazníků. Namísto například pěti litrů se vypustí jen polovina, motor se nevypláchne a jen se dolije polovina náplně novým olejem, účet ovšem dostanete na plný objem.
Čím je olej dražší, tím je pokušení o jeho šizení větší. Dle mého názoru je nejjistější, když si motorista koupí vhodný olej od renomovaného výrobce v malém balení a je přítomen jeho výměně.


Jak řešit případné podezření?

Z předchozí odpovědi vyplývá, že mnoho prostoru není. Je-li podezření silné, doporučil bych okamžitou výměnu oleje. Případná reklamace je obtížná. Je sice možné nechat si změřit parametry oleje například v našich laboratořích, ale komplexní rozbory a zkoušky vás vyjdou dráž nežli nová náplň, a právě na to některé servisy hřeší.

Co udělá špatný nebo starý olej s motorem?

Lehká otázka, ale těžká odpověď. Nejprve několik vstupních informací, které jsou výsledkem našich mnohaletých zkušeností.
Prvním kvalitativním ukazatelem u motorového oleje je odolnost vůči vysokým teplotám za přítomnosti spalin. Čím je teplota odolnosti vyšší a tato doba delší, tím je olej lepší. Tento jev se nazývá termo-oxidační stabilita. Má-li olej malou termo-oxidační stabilitu nebo je tato dlouhodobým provozem vyčerpána, může docházet k zapékání pístních kroužků. Kroužky v drážkách pístů jsou tísněny úsadami kalů a později i karbonu. S postupem doby se kroužky v pístních drážkách stávají nepohyblivými. Čerpací a těsnicí schopnost kroužků se zhoršuje až k nule. Výkon motoru klesá, roste spotřeba oleje a dochází k profuku spalin do karteru motoru. Tento proces vede k výraznému poklesu parametrů motoru. Není ale známo, že by tento jev vedl k okamžité havárii motoru. Účinek je ale nebezpečný ve své plíživosti.
Zimní oleje viskositní třídy 0W a 5W pak musí obsahovat i lehké složky, které se relativně snadno z oleje odpařují. Odpařivost pak nesmí být vyšší než je hodnota stanovená normou. Při použití nevhodného oleje mohou v motoru začít procesy, které jsou plíživé a pokud se rozvinou, mohou vést k vážnému poškození motoru či přímo havárii.
Zavádějící je, že iniciace těchto procesů může nastat s nevhodným olejem, ale projevit se může až po výměně za olej nový a kvalitní.

Pokud použiji neznačkový olej odněkud ze supermarketu, mohu poškodit motor?

O výrobcích renomovaných petrolejářských firem bych nepochyboval (Castrol, Mobil, Fuchs, Shell atd.). Poněkud menší míra jistoty bude u malých výrobců. Z důvodů úspory nákladů za suroviny může dojít k porušování schválené receptury jak změnou v olejovém základu, tak i snížením obsahu aditiv. Kontroverzní mohou být i některé produkty nabízené v obchodních domech, e-shopech, u malých čerpadel a v různých opravnách. Jedná se většinou o neznačkové výrobky s nic neříkajícími názvy. Výrobce je nejasný, text na etiketě typu "odpovídá API SJ" nemůže budit důvěru.
Velké nebezpečí zde může vzniknout při přerušovaném městském provozu v zimním období. Motor se neprohřeje, vychladne a je opět startován. Pro tento režim vznikl termín stop and go. Není-li olej ošetřen specielními přísadami, vznikají v olejové vaně, ventilovém rozvodu a i jinde tmavošedé až černé kaly. Ty mohou vést k zalepení mazacích kanálů, olejového filtru či sítka sacího koše. Pokud za této situace následuje horký dálniční provoz, začnou se na stěnách motoru vytvářet pevné úsady, které se v šupinkách odlupují. Zacpání sítka sacího koše je jen otázkou času. Tyto závady mohou vést ke zcela neočekávaným a náhlým haváriím motoru. Proto je důležité, aby olej měl aditivaci proti tvorbě nízkoteplotních kalů.

Co když použiji olej jiných, třeba i lepších parametrů, než udává výrobce?

Navzdory reklamním sloganům o výrazných zlepšeních chodu motoru, hlučnosti, startovatelnosti a podobně bych raději neexperimentoval a řídil se především údaji výrobce motoru. V případě "lepšího" oleje než je specifikace výrobce automobilu pozná běžný motorista výraznou změnu akorát ve své peněžence. O použití oleje s horšími parametry bych raději nepřemýšlel. Výrobci motorů mají odzkoušeno mnoho druhů olejů od různých výrobců. Proto je více než vhodné dodržovat doporučení uvedené v servisní knížce. Použití "lepšího" oleje tak nemusí automaticky znamenat lepší parametry chodu motoru, o horším oleji nemluvě.

Co je nejčastější příčinou spotřeby oleje?

Pokud neuvažujeme extrémní situace, hrozí v motoru ztráta oleje přes pístní kroužky. Je to jediná ztráta, kterou konstruktéři motoru zatím neumí řešit. Na píst, kroužky a válcovou vložku jsou kladeny značné, a částečně i protichůdné požadavky. Kroužky musí dokonale utěsnit píst ve válci. Je snaha snížit třecí ztráty při pohybu pístu ve válci, a tím snížit pasivní odpory motoru (snižování spotřeby paliva). Řešením je snížení počtu pístních kroužků na 3, snížila se jejich tloušťka na hodnoty i pod 2 mm a snižuje se tlak kroužku na válcovou vložku. A právě zde je problém. S poklesem tlaku kroužků se dostává více oleje na stěnu válce ve spalovacím prostoru a kroužky nedokáží zpětně olej setřít. Tím roste spotřeba oleje. Konstrukční řešení pístové skupiny je v popředí konstruktérů motorů a spotřeba oleje je vysoce sledovanou veličinou.

Jsou mezi oleji se stejným číslem od různých výrobců výraznější kvalitativní rozdíly, nebo jde jen o reklamu?

Mohu říci pouze svůj názor. U renomovaných výrobců olejů stejné výkonnostní třídy nejsou výraznější rozdíly. To je logicky zohledněno i v ceně jejich produktů.
Některá reklama v této oblasti je však skutečně zralá na žalobu o klamání zákazníka a nekalé konkurenci, avšak kde není žalobce, není soudce.

Prodloužené intervaly - ano, nebo ne?

Odborné názory zde nejsou jednotné. Dle mého názoru jsou výměnné intervaly u long life olejů někdy stanoveny až nesmyslně dlouhé. Zkoušky olejů při tlakové diferenciální termické analýze to víceméně potvrzují.
Při prodlužování hranice výměny třeba až k 50 000 km se podle mě jedná hlavně o marketingovou reakci na počínání konkurence. Moje doporučení zní: s Long life oleji raději příliš neexperimentovat a používat olej podle specifikace výrobce motoru.

 

Certifikované obchodní podmínky dTest

Certifikované obchodní podmínky dTest

Kde nás najdete

Obchodní 25

434 01 Most

Kontakty
Logo
Telefon pro technické dotazy: 775 113 255
Telefon do našeho obchodu : 774 993 479
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz